Wond Informatie Centrum

Decubitus

  • Filters
Categorie: Decubitus
Gemaakt door: Redactie

De prevalentie van decubitus in België is te vergelijken met cijfers uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De cijfers variëren van 21.1% tot 23% (Vanderwee, 2007). De kost van decubitus is hoog, zowel in termen van financiële belasting voor de maatschappij, als het leed dat decubitus berokkent bij de patiënt (Defloor et al., 2005). Een adequate preventie en accurate behandeling van een actief ulcus zijn essentieel. In deze tekst worden zowel de pathofysiologie, diagnostische mogelijkheden als enkele pijlers binnen de preventie en de behandeling van decubitus aangehaald.