kasiaIn 2014 is Kasia Huisman wondzorg expert en dermatologie verpleegkundige bij BrabantZorg bij het NTVW gestart met maandelijkse publicaties casuïstieken gecompliceerde wonden. Als wondexpert wordt zij dagelijks geconfronteerd met gecompliceerde wonden waarbij onderliggend lijden en psychologsiche aspecten een grote rol spelen.

De opzet van de deze causïstieken is dat collega's met elkaar kennis en kunde kunnen uitwisselen en dat dit kan leiden tot snellere genezing van deze vaak ernstige wonden.

Wegens privacy zijn de afbeeldingen klein en worden de casuïstieken alleen volledig in het het vakblad voor wondprofessionals in het NTVW gepubliceerd. Foto's en teksten mogen dus ook niet worden overgenomen of gepubliceerd zonder dat de auteur en uitgever daar toestemming voor heeft gegeven.

In het begin van 2017 willen wij alle casuïstieken van 2014 - 2015  en 2016 samenbrengen in een handzaam boek van ca. 120 pagina's. De prijs zal bedragen € 35,00 per boek.
Wanneer u voorinschrijft ontvangt u een korting van € 10,00 op het boek. U kunt zich HIER voor inschrijven. Wij houden u op de hoogte wanneer het boek verschijnt.

Wilt u zich abonneren op het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg ga dan naar onze site www.ntvw.nl. Wilt u alle casuïstieken in het kort bekijken ga dan naar onze database.

voorplaat saffier

Saffier creatieve communicatie heeft speciale doelgroepen in de gezondheidszorg. Wij houden ons bezig met wondzorg en huidtherapie en luisteren wij naar wondbehandelaars en huidtherapeuten die met ons willen communiceren. En dat doen we nu al meer dan 20 jaar voor verschillende doelgroepen binnen de gezondheidszorg.

Communicatie in de gezondheidszorg is niet een vast concept. Het is dynamisch, emotioneel, heeft zijn eigen taal of cultuur en eigen referentiekader. Maar wat voor ons belangrijk is dat iedere persoon waar we mee willen communiceren de boodschap begrijpt.

Vandaar dat het gereedschap breed moet zijn in deze specifieke markt waar de taal moet worden gesproken van huid en de wond.

Saffier creatieve communicatie geeft voor deze doelgroepen tijdschriften uit zoals het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW) zie: www.ntvw.nl en het Nederlands Tijdschrift Voor Huidtherapie (NTVH), zie www.ntvhuidtherapie.nl en verzorgt bijeenkomsten (debridement, compressie etc.) (zie saffier creatieve communicatie) en houdt iedereen op de hoogte door eigen nieuwsbrieven. Heeft talrijke eigen informatieve sites zoals www.ntvw.nl, www.ntvhuidtherapie.nl, www.congreswondzorg.nl, www.startwondverzorging.nl en www.compressie-therapie.nl.

Wilt u meer weten bezoek dan onze site www.saffiercreatievecommunicatie.nl

2012
Het is maart 2012 dat er een eerste interview verschijnt in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg met beleidsadviseur Henriette Tchang, hulpmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland bij Achmea in Amersfoort.
Een interview waar heel wondzorg van opschrikt. Haar stelling ‘de wondzorg moet zich veel beter organiseren.....


Lees verder op: Blog: de wondzorg draait door

De 26e EWMA conferentie in Bremen is al weer achter de rug. Volgens de EWMA een groot succes aangezien er ca. 6000 mensen deze beurs hebben bezocht.
Dit keer had zowel de NOVW als de WCS een stand op de EWMA, omdat beide deel nemen aan de wetenschappelijke commissie van EWMA 2017, die zoals u vermoedelijk al weet, NOVW advertentie HR NTVW nr. 5in Amsterdam wordt gehouden op 3-5 mei 2017 in de RAI.

Wetenschappelijk commissie
De NOVW is meer dan 10 jaar lid van de EWMA en daarom willen wij samen met de EWMA op verschillende manieren aandacht besteden aan de EWMA Amsterdam en het programma van de wetenschappelijke commissie met Louk van Doorn, voorzitter NOVW, Wouter Brekelmans, Vice Voorzitter NOVW en de vier leden van de WCS, Rob van Komen, Veronique Oostendorp, Peter Quataert en Rina Koopmans, aangezien zij gezamenlijk een belangrijke invulling gaan geven op de EWMA 2017 Amsterdam.

Aandacht
Wij hopen natuurlijk dat door deze aandacht heel veel Nederlanders het congres in Amsterdam gaan bezoeken. Langs deze weg en via onze nieuwsbrief van haast 3000 leden willen wij u daarom op de hoogte houden van het programma dat door de wetenschappelijke commissie de komende tijd zal worden ingevuld.

Media
De NOVW zelf start met een film op YOUTUBE en een advertentie in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg. Video NOVW Amsterdam 2017, die u hieronder kunt zien als u op de link klikt.

VIDEO - NOVW en EWMA AMSTERDAM 2017

Redactie NOVW

Nu wordt het duidelijker.

De wondzorg in Nederland vraagt om een stevige kwaliteitsimpuls. Door geringe onderlinge communicatie tussen zorgverleners is wondbehandeling versnipperd en veelal inefficiënt. Ook de kennis over het onderwerp schiet tekort. Door hier verbetering in te brengen denkt zorgverzekeraar CZ tot 900 euro aan onnodige kosten per patiënt te kunnen besparen.

In de jaarlijkse rapportage ‘Het resultaat telt’, die eind januari is verschenen, wijdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kritische woorden aan de wondzorg. “Kennis en ervaring ten aanzien van wond-zorg is verspreid over meerdere (para)medische specialisaties”, constateert de IGZ. “In de zorgketen blijkt onderlinge communicatie over wondbehandeling gering. Wondbehandeling is daardoor versnipperd en veelal inefficiënt. Dit kan leiden tot uitstel van de meest effectieve behandeling, of tot opname in een ziekenhuis of een verpleeghuis. De patiënt blijkt vaak langer dan nodig geconfronteerd te worden met zijn lijden aan een (chronische) wond, evenals de gerelateerde pijnklachten en de resulterende beperkingen in zijn dagelijkse leven.”
Invaliderend
“Je hebt het over soms hele diepe nare wonden, waar mensen maanden tot meer dan een jaar mee zitten”, stelt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van zorgverzekeraar CZ. “Dat is ongelooflijk invaliderend en kost ook nog een bak met centen. Terwijl iedere wond met goede, gespecialiseerde zorg in afzienbare kan worden gedicht. Wij streven er daarom naar om de sluitingstijd het gros van ernstige wonden terug te brengen tot maximaal vier maanden.”
Het onderwerp wond-zorg belandde hoog op de CZ-agenda na een uitvoerige analyse van het gebruik van verbandmiddelen. “Bij die studie stuitten we op tal van voorbeelden van onkundig gebruik, zoals omgekeerd bevestigen dan wel het te kort of juist te lang laten zitten van verbandmiddelen”, reageert Van der Meeren.
Aandacht
De conclusie kan wat Van der Meeren betreft dan ook geen andere zijn dan dat de kennis over wond-zorg, zeker in de eerste lijn, tekort schiet. “Het is niet de bedoeling om een bepaalde beroepsgroep, zoals verpleegkundigen in de eerste lijn de maat te nemen”, benadrukt Van der Meeren. “Maar er is in Nederland gewoon te weinig aandacht voor het onderwerp geweest, ook bij mensen die wonden maken, zoals chirurgen. Er was misschien wel een opleiding, maar niet op master-niveau, zoals in Engeland. Misschien is het geen sexy onderwerp, maar het is een inkoppertje, want met relatief beperkte middelen kun je veel ellende voorkomen en ook nog eens geld besparen.”
Daarbij gaat het volgens Van der Meeren om ‘serieuze getallen’. CZ denkt door de sluitingstijd van wonden te verlagen per patiënt tot 900 euro te kunnen besparen. Uitgaande van 335.000 wonden in de eerste lijn, zou dit landelijk neerkomen op 300 miljoen euro.
Monitor
Als eerste stap heeft CZ met het Mitralis Expertise Centrum Wondzorg (ECW) een wondzorgmonitor ‘light’ ontwikkeld, die de expertise, communicatie en samenwerking in de eerste lijn moet bevorderen. Met de monitor kunnen zorgprofessionals als verpleegkundigen onder meer snel vaststellen wanneer er sprake is van een complexe wond en wanneer specialistische expertise moet worden ingeschakeld.
Van der Meeren bestrijdt dat CZ zich met de monitor op medisch-inhoudelijk terrein begeeft. “CZ bemoeit zich niet met de inhoud van het vak, dat laten we juist bij professionals. We hebben niet voor niets samenwerking met Mitralis gezocht. Maar CZ bemoeit zich wél met kwaliteit en die is in de wond-zorg gewoon niet goed genoeg.”
Pilot
Vooralsnog introduceert CZ de wondzorgmonitor light in de vorm van een pilot in zes regio’s in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. CZ kan in ieder geval op impliciete instemming van de IGZ rekenen. “De patiënt heeft recht op goede wond-zorg, waarbij een efficiënte aanpak dient te leiden tot een snelle wondgenezing, onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt”, stelt de IGZ in ‘Het resultaat telt’. “In navolging van Groot-Brittannië zien we ook in Nederland de opkomst van wondexpertisecentra met als kerntaken evidence based wond-zorg, coördinatie in de keten en het verspreiden van expertise.”
Hoopvol vindt de IGZ ook de opmars van eenduidige classificatie. Die is van belang voor een juiste diagnose en behandeling. Van de 93 ziekenhuizen die diabetische voetwonden behandelen gebruiken er inmiddels 85 de internationaal gevalideerde ‘Texas classificatie’, waar dit er in 2013 nog 61 waren.