Wond Informatie Centrum

Wondmodellen

  • Filters
Categorie: Wondmodellen
Gemaakt door: Redactie

Het betrouwbaar classificeren van een wond is belangrijk voor het bepalen van het wondbeleid en voor de continuïteit ervan. De complexe vaardigheid kan ondersteund worden
door het gebruik van een betrouwbaar classificatiesysteem. Er bestaat weinig evidentie over de bestaande classificatiesystemen.