Wond Informatie Centrum

Iatrogeen

Categorie: Iatrogeen
Gemaakt door: Redactie
Aantal maal bekeken: 959

Chirurgisch
Een typische iatrogene chirurgische wond is de incisiewond als gevolg van een operatie.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische wonden.

Acuut
Onder een chirurgisch iatrogene acute wond wordt een wond verstaan na een chirurgische ingreep. Hechtingen, steriele hechtingsstrips of wondhaakjes worden gebruikt om de wondranden bij elkaar te houden. (Dealey, 2005)

Chronisch
Een chirurgisch iatrogene chronische wond ontstaat als gevolg van een onderliggende problematiek of door een complicatie (infectie) waarbij een acute wond evolueert naar een chronische toestand. De wond kan initieel gesloten zijn (door middel van hechtingen, hechtingsstrips of wondhaakjes), maar wordt meestal (na reiniging) niet meer gesloten omwille van drainage of evacuatie van geïnfecteerd materiaal. (Van Rijswijk, 1997; Beele & De Win, 2004; Dealey, 2005).

Niet-chirurgisch
Een niet-chirurgisch iatrogene wond wordt veroorzaakt door een diagnostische of therapeutische handeling. Het letsel is niet het gevolg van een chirurgische ingreep. Er worden twee types onderscheiden: acuut en chronisch.

Acuut
Niet- chirurgisch iatrogene acute wonden zijn huidletsels die ontstaan als gevolg van een diagnostische of therapeutische behandeling. Ze hebben een acuut karakter. Voorbeelden zijn een prikplaats van een bloedafname, een stralingswond bij radiotherapie, wonden door het gebruik van corrosieve producten (zilvernitraat) en wonden door laserstralen (Beele & De Win, 20

Neem contact op over deze publicatie